La Peça d'Altron s.l.
camí de les Bordes s/n
25567 Altron
(Lleida)
Telf. 973621827
formatgeria@lapessadaltron.com
DENOMINACIÓ:
LA PEÇA D'ALTRON SL
NIF: B25809716
C.N.A.E.: 105
Descripció C.N.A.E.: Fabricación de productos lácteos
Órgan d' Administració: Administrador únic
 Dades d' inscripció en el Registre Mercantil
Hoja L-29355 Tomo 1457 Folio 35 Inscripción 1